Сб, 19 Сен 2020, 15:12:03
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гость
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Навчання студентів за дисциплінами, які викладаються на кафедрі технологій переробних і харчових виробництв, проводиться за модульною системою згідно навчального плану. Зусилля кафедри з організації навчальної та науково-методичної роботи спрямовані на реалізацію принципів Болонської декларації.
На кафедрі працює робоча група з питань організації навчального процесу та методичного супроводження навчального процесу, в якій приймають участь усі викладачі.
Зростанню наукового рівня викладачів сприяє постійна цілеспрямована робота по вивченню нових тенденцій сучасної практики навчання, передового досвіду та технологій організації навчального процесу. Для покращення якості викладання дисциплін на кафедрі проводяться методичні семінари, у тому числі і міжкафедральні.
Під час проведення лабораторних та практичних робіт студенти забезпечуються відповідними методичними розробками, в яких сформульовано задачі та порядок їх виконання.
За період існування кафедри викладачами було опубліковано понад … методичних вказівок для виконання лабораторних та практичних робіт.
З метою вдосконалення навчального процесу викладачі кафедри постійно працюють над покращенням навчально-методичних комплексів дисциплін з урахуванням всіх вимог.
Магістрам, що навчаються за спеціальністю «Технологія зберігання і переробки зерна», запропоновано проведення учбового заняття під наглядом викладачів.
Щорічно студенти виконують курсові роботи та курсові проекти з різних дисциплін, зокрема, «Харчові технології», «Технологія галузі», «Актуальні проблеми технології галузі», тематика яких пов’язана з технологіями різних галузей харчової промисловості та базується на матеріалах, зібраних студентами під час практики, а також держбюджетній тематиці та науковими розробками кафедри.
Студенти 5-6 курсів щорічно самостійно виконують дипломні проекти (спеціалісти) та магістерські роботи (магістри). Різниця між цими випускними кваліфікаційними роботами полягає у тому, що дипломний проект носить здебільшого теоретичний характер, тоді як магістерська робота – експериментальний.
Для поліпшення якості підготовки дипломних проектів колективом кафедри проводяться методичні семінари з відповідних тематик.
Протягом відповідного терміну виконання курсового та дипломного проектування має місце проведення перевірок керівниками ступеню виконання цих робіт. Захист як правило має публічний характер і відбувається у комісіях.
Результати успішного захисту курсових та дипломних робіт свідчать про високий рівень теоретичної підготовки студентів, ретельне написання пояснювальних записок і графічної частини згідно вимог, які висуваються.
На сайті університету працює система дистанційного навчання MOODLE, де знаходяться навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін кафедри.
На кафедрі впроваджена і діє система настанови досвідчених викладачів молодих спеціалістів у рамках семінарів «Мистецтво бути лектором», яка має відображення в обговоренні в формі круглого столу усіх методичних розробок кафедри, консультаціях по створенню методичного забезпечення дисциплін, що викладаються, та взаємовідвідуваннях лекцій та лабораторних занять.
Окрім цього на кафедрі безперервно триває робота по розробці та вдосконаленню довідників та тлумачних словників з кожної дисципліни, наочних навчальних засобів, роздаточних матеріалів, візуального супроводження лекційних курсів тощо.
З метою активізації самостійної роботи студентів та економії аудиторного часу при розгляданні найбільш складних моментів лекцій на кафедрі співробітниками постійно створюються та видаються опорні конспекти лекцій.