Сб, 19 Сен 2020, 14:51:48
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гость
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
 
Динаміка видання наукових публікацій протягом 2006-2013 рр.

Результати наукової діяльності кафедри за період 2006-2013 рр. відображено в наукових публікаціях. Науковий фонд кафедри на даний час налічує більш ніж 400 наукових публікацій, серед яких майже 40 – у зарубіжних наукових виданнях. За весь час існування науковцями кафедри опубліковано понад 190 наукових статей, 140 тез доповідей, одержано більш ніж 60 патентів на корисну модель та 2 авторських свідоцтва, затверджений державний стандарт (ДСТУ 4762:2007), видано 12 монографій, 4 навчальні посібники та 1 підручник.

З переліком основних наукових публікацій за роками можна ознайомитись нижче.


 
МОНОГРАФІЇ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПІДРУЧНИКИ

Протягом часу існування співробітниками кафедри було видано 12 монографій, 1 підручник та 4 навчальні посібники. Перелік основних з них наведено нижче.
 
Вода в пищевых продуктах и для пищевых продуктов / [М.І. Погожих, В.В. Євлаш, О.І. Торяник та ін.] : гл. редактор Н.И. Погожих; Харьк. гос. ун-т пит. и торговли. – Х. : ХГУПТ, 2013. – 177 с.
 
Монографія є кінцевим результатом багаторічної наукової роботи провідних фахівців Харківського державного університету харчування та торгівлі з питань води в харчових продуктах, а саме: води як системного компонента харчових продуктів, фізико-хімічних властивостей водних колоїдних систем, водопідготовки та експертизи якості води для харчових виробництв. Дане наукове видання розраховане на фахівців у галузі харчової промисловості, працівників вищої школи, аспірантів, магістрів та студентів ВНЗ.
Переглянути ЗМІСТ
   
System analysis and modelling in food technology. Olga Shanina, Anzhelika Teymurova, Fedir Persevoy  Харків: Віровець А. П. «Апостроф». – 2013. – 196 с.
 
This monograph highlights the modern views on the systems, models, algorithms of system analysis and calculation methods of integrated quality using qualimetric approach. Original research results on development of new resource-saving technologies with application of unconventional materials in food production were represented.
The book can be useful for researchers, graduate students, undergraduate students studying in the field of food science and food technology or interested in the questions of development of original algorithms for research systems, as well as for specialists in food processing industries.
Переглянути ЗМІСТ
   
Lactic Acid Curd Snack Pastes Processing : the monograph / F. Pertsevyi, P. Hurskyi, S. Melnichuk, D. Prasol, B. Garncarek, D. Biduk, M. Pertsevyi, M. Oboznayi, A. Kolesnick. – K: Agrar Media Group, 2013. – 149 p.

The monograph provides concentrated and comprehensively systemized scientific information concerning the use of lactic acid curd in technologies of snack pastes. It is offered in text, technological calculations, figures, flowcharts, and tables to instructors and students engaged in scientific research.
This edition has noteworthy visual illustrations, a list of technical questions, and recommended scientific-methodical references for process engineers, who work in the dairy processing industry and wish to improve their knowledge in this scientific area.
Переглянути ЗМІСТ
   
Технологія паст закусочних на основі сиру кисломолочного нежирного : монографія / Ф.В. Перцевий, П.В. Гурський, С.Д. Мельничук, Д.Ю. Прасол, Б. Гарнцарек, Д.О. Бідюк, М.Ф. Перцевий, М.В. Обозна. – К.: Аграр Медіа Груп, 2012. – 168 с.

Монографія містить концентровану та систематизовану наукову інформацію щодо використання сиру кисломолочного нежирного для виготовлення паст закусочних, представлену текстовою формою, технологічними розрахунками, рисунками, схемами, таблицями та призначена для викладачів, аспірантів, студентів, що займаються науковою роботою.
Запропоноване видання мас достатній візуальний супровід, перелік технічних питань та рекомендовану науково-методичну літературу, розраховане також на інженерів-технологів, що працюють в переробній молочній галузі та прагнуть поглибити свої знання з даного наукового напрямку.
Переглянути ЗМІСТ
   
Технологія желейної продукції з використанням концентратів тваринних білків / А.Т. Теймурова, Ф.В. Перцевой, О.М. Сафонова. Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2012. – 140 с.

У монографії наведено інформацію щодо вирішення завдання створення желейної продукції з раціональним використанням драглеутворювальної сировини. Представлено результати щодо розробки та обґрунтування технологій желейної продукції на основі драглеутворювачів полісахаридної природи з використаним білків з колагеновмісної сировини. Показано механізм утворення та закономірності взаємодії складових драглів білково-полісахаридної природи з покращеною структурою.
Дане видання призначається для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців у галузі харчових виробництв, інженерно-технічних працівників кондитерської промисловості та працівників науково-дослідних установ харчового напрямку.
Переглянути ЗМІСТ
   
Сафонова, О.М. Озонування борошна : монографія / О.М. Сафонова, О.А. Холодова, В.І. Голота, О.Ю. Шуліка. – 128 c.

У монографії наведено інформацію щодо актуальності використання озоно-повітряної суміші для поліпшення хлібопекарських властивостей слабкого пшеничного борошна.
Дане видання пропонується для викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей «Технологія зберігання та переробки зерна», «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів», «Технологія харчування» та для інженерно-технологічних працівників.
Переглянути ЗМІСТ
   
Технологічні властивості зерна, борошна і тіста / О.М. Сафонова, Л.М. Тіщенко, Т.В. Гавриш [та ін.]. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2012. – 252 с. Під ред. О.М. Сафонової.

У монографії наведено інформацію щодо вирішення задачі створення зернопродуктів нового покоління та борошняних продуктів на їх основі. Висвітлено питання інтенсифікації сепарування, що є найважливішою та визначальною операцією у технологічному процесі післязбиральної обробки зернової сировини. Розглянуто шляхи покращення структурно-механічних властивостей тіста на основі різної борошняної сировини у технологіях борошняних кондитерських та хлібобулочних виробах.
Дане видання призначається для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для харчопереробної промисловості, інженерно-технічних працівників хлібопекарської та кондитерської промисловості.
Переглянути ЗМІСТ
   
Упаковка харчових продуктів із полімерних матеріалів: монографія / А.А. Дубініна, С.А. Синицина, О.Г. Мошник [та ін.]. – Х.: Факт, 2011. – 399 с.

У монографії наведено результати наукових досліджень синтетичних високомолекулярних сполук, які застосовуються у виробництві пакувальної продукції. Висвітлено питання використання полімерів для упаковки харчових продуктів. Розглянуто нові тенденції у пакувальній галузі, зокрема, розробку нових паковань та пакувальних матеріалів на основі біополімерів.
Особливу увагу приділено проблемам утилізації відходів пакувального виробництва, передовсім шляхом упровадження біорозкладуваних полімерів із метою збереження навколишнього середовища.
Призначається для науковців, практичних працівників пакувальної галузі, студентів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для харчопереробної промисловості та торгівлі, інженерно-технічних працівників харчової промисловості, а також органів санітарного нагляду і товариств охорони природи.
Переглянути ЗМІСТ
   
Лисюк Г.М. Технологія борошняних кондитерських виробів з використанням ядра соняшникового насіння : монографія / Г.М. Лисюк, О.Г. Шидакова-Каменюка, І.М. Фоміна. – Х.: ХДУХТ, 2009. – 145 с.

У монографії наведено інформацію щодо актуальності розробок нових технологій борошняних кондитерських виробів з використанням ядра соняшнику. Розглянуто можливі шляхи покращення їх харчової та біологічної цінності за рахунок олійної сировини і продуктів її переробки. Подано відомості про нові технології пісочного напівфабрикату, пісочного печива та масляного бісквіту. Надані рекомендації щодо стабілізування жирів насіння соняшнику.
Дане видання пропонується для викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей «Технологія харчування», «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів», студентів споріднених спеціальностей та інженерно-технічних працівників.
Переглянути ЗМІСТ
   
Погожих М. І. Сушіння плодово-ягідної сировини способом змішаного теплопідводу зі штучним пороутворенням : монографія / М. І. Погожих, А. О. Пак, М. М. Цуркан. − Харків : ХДУХТ, 2009. − 102 с.

Монографія висвітлює актуальну науково-технічну проблему – підвищення енергоефективності процесу сушіння плодово-ягідної сировини. В роботі розглянуто теоретичні основи тепло- та масообміну під час сушіння змішаним теплопідводом. Шляхом дослідження внутрішніх та зовнішніх чинників процесу сушіння плодово-ягідної сировини способом змішаного теплопідводу та оцінкою якості сушеної продукції доведено доцільність використання даного способу для зневоднення даної сировини. В роботі розроблено технологічні схеми та конструкційні особливості сушарки для переробки плодово-ягідної сировини способом змішаного теплопідводу.
Матеріали монографії будуть цікавими науковим співробітникам і практичним працівникам харчових галузей промисловості.

Переглянути ЗМІСТ
   
Зберігання та переробка сільськогосподарської продукції : підручник для студ. ВНЗ / За ред.: О. І. Шаповаленка, О. М. Сафонової. - Харків : Еспада, 2008. - 544 с.

У підручнику, підготовленому досвідченими фахівцями, висвітлені питання переробки продукції продовольчого призначення. Подана структурована інформація про властивості сировини та основні технологічні стадії її переробки, про особливості зберігання сировини та готової продукції, про використання побічних продуктів та відходів виробництва.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями, що пов’язані з переробкою та зберіганням сільськогосподарської продукції, спеціалістів агропромислового комплексу.
Переглянути ЗМІСТ
   
Управління якістю переробних і харчових виробництв: О.В. Богомолов, О.М. Сафонова, О.І. Шаповаленко, О.І. Черевко, В.П. Богомолова, І.М. Фоміна. – Х.: Еспада, 2006. – 296 с.

Розглянуто питання технології переробки сільськогосподарської сировини і регулювання якості на різних технологічних етапах. Подано структурований матеріал про властивості сільськогосподарської сировини, що переробляється, її взаємодію і вплив на режими виробничих операцій. Показано шляхи регулювання якості при здійсненні технологічних стадій переробки сільськогосподарської сировини.
Для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями, пов’язаними з переробкою сільськогосподарської продукції, фахівців агропромислового комплексу.
Переглянути ЗМІСТ
   
Технологія переробки молока: навчальний посібник / Ф.В. Перцевий, П.В. Гурський, О.О. Гринченко та ін. – Харків: ХДУХТ, 2006. – 378 с.

Навчальний посібник містить концентровану та систематизовану інформацію основних розділів дисципліни «Технологія переробки молока», представлену текстовою формою, технологічними розрахунками, рисунками, схемами, таблицями; він адаптований для самостійного опанування студентами програмного матеріалу.
Запропоноване видання має достатній візуальний супровід, перелік технічних питань та рекомендовану навчально-методичну літературу, розраховане на студентів технологічних і механічних спеціальностей з переробки харчової сировини.
Переглянути ЗМІСТ
   
Сафонова О.М., Богомолов О.В. Управління якістю продуктів переробки сільськогосподарської сировини. – Х.: Видавництво Навчально-методичного центру заочного навчання с.г. ВУЗів України, 2001. – 241 с.

Розглянуто питання технології переробки сільськогосподарської сировини і регулювання якості на різних технологічних етапах.
Представлено структурований матеріал про властивості сільськогосподарської сировини, що переробляється, їх взаємодію і вплив на режими виробничих операцій. Показано шляхи регулювання якості при здійсненні технологічних стадій переробки сільськогосподарської сировини.
Для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями, пов’язаними з переробкою сільськогосподарської продукції, фахівців агропромислового комплексу.
Переглянути ЗМІСТ
   
Викладені питання переробки та зберігання продукції тваринного походження продовольчого призначення. Подана структурована інформація про властивості сировини та основні технологічні стадії її переробки; про особливості зберігання сировини та готової продукції; про використання побічних продуктів та відходів виробництва.
Для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями, що пов’язані з переробкою сільськогосподарської продукції, спеціалістів агропромислового комплексу.
Переглянути ЗМІСТ
   
Переработка продукции растительного и животного происхождения / [Богомолов А.В., Перцевой Ф.В., Сафонова О.Н. и др.]; под ред. А.В. Богомолова и Ф.В. Перцевого. – СПб: ГИОРД, 2001. – 336 с.

В книге представлены технологии переработки зерна, семян масличных культур, овощей, плодов и ягод; переработки мяса, молока и яиц.
Книга может бить полезной специалистам пищевой промышленности и агропромышленных предприятий, занимающимся переработкой с/х продукции, студентам вузов, техникумов и колледжей, а также всем желающим организовать собственное производство.
Переглянути ЗМІСТ
 

 
НАУКОВІ СТАТТІ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

2006 рік
2007 рік
2008 рік
2009 рік
2010 рік
2011 рік
2012 рік
2013 рік


ПАТЕНТИ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ


2007 рік
2008 рік
2009 рік
2010 рік
2011 рік
2012 рік
2013 рік